ZESPÓŁ

Moja kancelaria to miejsce, które łączy w sobie tradycyjne wartości utożsamiane z profesją prawniczą oraz nowoczesne podejście do prawa egzekucyjnego.

NASZ ZESPÓŁ

 
KRZYSZTOF ŁUCZYSZYN
komornik sądowy
 
KRZYSZTOF ŁUCZYSZYN
komornik sądowy


Członek Izby Komorniczej w Warszawie. Studia prawnicze ukończył w 1999 roku na Uniwersytecie w Szczecinie. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w jednej ze szczecińskich kancelarii komorniczych. Od 2001 roku praktykował jako asesor komorniczy. W 2002 roku kontynuował pracę jako asesor w poznańskiej kancelarii. Następnie decyzją Ministra Sprawiedliwości w maju 2002 roku objął stanowisko komornika sądowego rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Po siedmiu latach pracy na tym stanowisku, decyzją Ministra Sprawiedliwości w czerwcu 2009 roku został przeniesiony na nowoutworzone stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, gdzie swoją praktykę pełni do dnia dzisiejszego.
 
KAROL GOŁĘBIEWSKI
asesor komorniczy, kierownik kancelarii
 
KAROL GOŁĘBIEWSKI
asesor komorniczy, kierownik kancelarii


Absolwent Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Od września 2010 roku magister prawa. Ukończył aplikację komorniczą organizowaną przez Radę Izby Komorniczej w Warszawie. W 2010 roku rozpoczął swoją karierę zawodową, podejmując pracę w naszej kancelarii jako prawnik. Swoją wiedzę szczególnie pogłębia w zakresie egzekucji z nieruchomości i innych praw majątkowych. Obecnie pełni funkcję kierownika kancelarii.
JOANNA KARDAS-ŚMIECHOWICZ
asesor komorniczy
ŻANETA ANUSZEWSKA-WÓJT
asesor komorniczy, zastępca kierownika kancelarii
JOANNA KARDAS-ŚMIECHOWICZ
asesor komorniczy


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Łodzi. Podczas studiów była zaangażowana we współpracę z Kliniką Prawa działającą przy Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zajmowała się udzielaniem porad prawnych. W trakcie studiów odbywała praktykę w kancelarii adwokackiej oraz zdobywała doświadczenie w jednej z łódzkich kancelarii komorniczych. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra prawa, a także osiągnięciu pozytywnego wyniku na egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą, w październiku 2013 roku rozpoczęła pracę w naszej kancelarii, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku asesora komorniczego.
MARIUSZ GACKI
asesor komorniczy


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku obronił pracę magisterską pt. „Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców” . W latach 2010 – 2011 zdobywał doświadczenie w warszawskich kancelariach notarialnych. Z naszą kancelarią związany od początku 2012 roku, obecnie pracuje na stanowisku asesora komorniczego. Ukończył aplikację komorniczą organizowaną przez Radę Izby Komorniczej w Warszawie. Jeden z współautorów publikacji „Egzamin komorniczy – kazusy”.
ŻANETA ANUSZEWSKA-WÓJT
asesor komorniczy, zastępca kierownika kancelarii


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskała w czerwcu 2012 roku. Karierę zawodową rozpoczynała w Fundacji Academia Iuris, udzielając porad prawnych. Nagrodzona stypendium naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku pracuje w naszej kancelarii, początkowo jako asystent prawny. Ukończyła aplikację komorniczą organizowaną przez Radę Izby Komorniczej w Warszawie, obecnie pełni swoje obowiązki jako asesor komorniczy.
 
MONIKA MAKOWSKA
aplikant komorniczy
KORNELIA KSIENIEWICZ
aplikant komorniczy


Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas studiów pisała teksty dlainfor.pl. Uczestniczyła w praktykach w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. Zdobywała doświadczenie w dziale windykacyjnym w kancelarii adwokackiej. Praktykę zawodową w naszej kancelarii rozpoczęła w listopadzie 2013 roku. W chwili obecnej pracuje na stanowisku aplikanta komorniczego. Współpracuje również z „Nową Currendą”, „Przeglądem Prawa Egzekucyjnego” jako autorka tekstów z zakresu postępowania egzekucyjnego i aktualności w środowisku komorniczym.
MONIKA MAKOWSKA
aplikant komorniczy


Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczyła w praktykach w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz była wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris zajmującej się udzielaniem porad prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w wydziałach gospodarczym, cywilnym oraz spraw rodzinnych i nieletnich na stanowisku koordynatora prawnego. Podczas studiów aktywnie działała w Kole Naukowym Prawa Prywatnego UKSW oraz reprezentowała z powodzeniem Uniwersytet w ogólnopolskich konkursach krasomówczych, Debacie Oksfordzkiej oraz konkursie na najlepszą symulację rozprawy cywilnej. W naszej kancelarii pracuje od kwietnia 2016 r. na stanowisku aplikanta komorniczego.
PIOTR RZEPNICKI
aplikant komorniczy


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa. Praktykę zdobywał w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, pracując jako asystent sędziego. Zatrudniony w naszej kancelarii od kwietnia 2014 roku, gdzie poza pełnieniem obowiązków na stanowisku aplikanta komorniczego, zajmuje się współpracą przy eksmisjach oraz świadczeniach pieniężnych. Autor publikacji „O windykacji sądowej i ograniczeniach w swobodzie wyboru komornika – zwiększenie efektywności na etapie windykacji sądowej”.
 
MONIKA WIĘSEK
koordynator sekretariatu
 
MONIKA WIĘSEK
koordynator sekretariatu


Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, w 2015 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku administracja. Związana z naszą kancelarią od listopada 2012 roku. Początkowo pracowała na stanowisku administracyjnym, od grudnia 2014 roku pełni funkcję koordynatora sekretariatu. Zajmuje się organizacją pracy kilkuosobowego zespołu administracyjnego. Odpowiada za obsługę interesantów, kontakt telefoniczny ze stronami postępowań, dbanie o obieg dokumentów i prawidłowe przygotowanie akt. Jako koordynator sekretariatu nadzoruje i kontroluje skuteczność działań swojego zespołu.