ZESPÓŁ

Moja kancelaria to miejsce, które łączy w sobie tradycyjne wartości utożsamiane z profesją prawniczą oraz nowoczesne podejście do prawa egzekucyjnego.

NASZ ZESPÓŁ

 
KRZYSZTOF ŁUCZYSZYN
komornik sądowy
 
KRZYSZTOF ŁUCZYSZYN
komornik sądowy


Członek Izby Komorniczej w Warszawie. Studia prawnicze ukończył w 1999 roku na Uniwersytecie w Szczecinie. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w jednej ze szczecińskich kancelarii komorniczych. Od 2001 roku praktykował jako asesor komorniczy. W 2002 roku kontynuował pracę jako asesor w poznańskiej kancelarii. Następnie decyzją Ministra Sprawiedliwości w maju 2002 roku objął stanowisko komornika sądowego rewiru II przy Sądzie Rejonowym w Grudziądzu. Po siedmiu latach pracy na tym stanowisku, decyzją Ministra Sprawiedliwości w czerwcu 2009 roku został przeniesiony na nowoutworzone stanowisko komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie, gdzie swoją praktykę pełni do dnia dzisiejszego.
 
 
JOANNA KARDAS-ŚMIECHOWICZ
asesor komorniczy
ŻANETA ANUSZEWSKA-WÓJT
asesor komorniczy, zastępca kierownika kancelarii
JOANNA KARDAS-ŚMIECHOWICZ
asesor komorniczy


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie w Łodzi. Podczas studiów była zaangażowana we współpracę z Kliniką Prawa działającą przy Uniwersytecie Łódzkim, gdzie zajmowała się udzielaniem porad prawnych. W trakcie studiów odbywała praktykę w kancelarii adwokackiej oraz zdobywała doświadczenie w jednej z łódzkich kancelarii komorniczych. Po ukończeniu studiów i uzyskaniu tytułu magistra prawa, a także osiągnięciu pozytywnego wyniku na egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą, w październiku 2013 roku rozpoczęła pracę w naszej kancelarii, gdzie pracuje do chwili obecnej na stanowisku asesora komorniczego.
MARIUSZ GACKI
asesor komorniczy


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2012 roku obronił pracę magisterską pt. „Nabywanie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców” . W latach 2010 – 2011 zdobywał doświadczenie w warszawskich kancelariach notarialnych. Z naszą kancelarią związany od początku 2012 roku, obecnie pracuje na stanowisku asesora komorniczego. Ukończył aplikację komorniczą organizowaną przez Radę Izby Komorniczej w Warszawie. Jeden z współautorów publikacji „Egzamin komorniczy – kazusy”.
ŻANETA ANUSZEWSKA-WÓJT
asesor komorniczy, zastępca kierownika kancelarii


Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł magistra uzyskała w czerwcu 2012 roku. Karierę zawodową rozpoczynała w Fundacji Academia Iuris, udzielając porad prawnych. Nagrodzona stypendium naukowym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2011 roku pracuje w naszej kancelarii, początkowo jako asystent prawny. Ukończyła aplikację komorniczą organizowaną przez Radę Izby Komorniczej w Warszawie, obecnie pełni swoje obowiązki jako asesor komorniczy.
KORNELIA KSIENIEWICZ
aplikant komorniczy


Ukończyła prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podczas studiów pisała teksty dlainfor.pl. Uczestniczyła w praktykach w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. Zdobywała doświadczenie w dziale windykacyjnym w kancelarii adwokackiej. Praktykę zawodową w naszej kancelarii rozpoczęła w listopadzie 2013 roku. W chwili obecnej pracuje na stanowisku aplikanta komorniczego. Współpracuje również z „Nową Currendą”, „Przeglądem Prawa Egzekucyjnego” jako autorka tekstów z zakresu postępowania egzekucyjnego i aktualności w środowisku komorniczym.
MONIKA MAKOWSKA
aplikant komorniczy


Ukończyła Prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uczestniczyła w praktykach w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz była wolontariuszem w Fundacji Academia Iuris zajmującej się udzielaniem porad prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w wydziałach gospodarczym, cywilnym oraz spraw rodzinnych i nieletnich na stanowisku koordynatora prawnego. Podczas studiów aktywnie działała w Kole Naukowym Prawa Prywatnego UKSW oraz reprezentowała z powodzeniem Uniwersytet w ogólnopolskich konkursach krasomówczych, Debacie Oksfordzkiej oraz konkursie na najlepszą symulację rozprawy cywilnej. W naszej kancelarii pracuje od kwietnia 2016 r. na stanowisku aplikanta komorniczego.
PIOTR RZEPNICKI
aplikant komorniczy


Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, magister prawa. Praktykę zdobywał w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, pracując jako asystent sędziego. Zatrudniony w naszej kancelarii od kwietnia 2014 roku, gdzie poza pełnieniem obowiązków na stanowisku aplikanta komorniczego, zajmuje się współpracą przy eksmisjach oraz świadczeniach pieniężnych. Autor publikacji „O windykacji sądowej i ograniczeniach w swobodzie wyboru komornika – zwiększenie efektywności na etapie windykacji sądowej”.