ZAKRES DZIAŁAŃ
Jako komornik mam prawo do przeprowadzania czynności egzekucyjnych oraz nieegzekucyjnych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZAKRES DZIAŁAŃ

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym, czyli dokumentem stwierdzającym obowiązek, zaopatrzonym w klauzulę wykonalności.

 

W przypadku orzeczeń sądowych (tj. wyroków, nakazów zapłaty wydanych w postępowaniu upominawczym, nakazowym lub elektronicznym postępowaniu upominawczym), do wszczęcia postępowania egzekucyjnego niewystarczające jest stwierdzenie ich prawomocności lub natychmiastowej wykonalności.

 

Sąd nadaje klauzulę wykonalności w następującym brzmieniu:

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej dnia ........ 20... r. Sąd ........ w ........ stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie .... oraz poleca wszystkim urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy. Orzeczenie podlega wykonaniu jako prawomocne/natychmiast wykonalne.