O KANCELARII

Swoją kancelarię prowadzę nieprzerwanie od 2002 roku. Od pierwszego dnia dokładam wszelkiej staranności, by postępowania prowadzone były rzetelnie, realizowały swój cel, a zarazem przeprowadzone były zgodnie z obowiązującymi przepisami.
W mojej kancelarii zatrudniam zespół osób, z którymi wspólnie dążymy do realizacji orzeczeń sądowych.
Nieodłącznym elementem naszych działań jest ciągła informatyzacja oraz pozyskiwanie kolejnych dróg, które umożliwiają sprawne poszukiwanie majątku dłużnika.

O KANCELARII

 

 

Swoje obowiązki realizujemy korzystając z wielu dostępnych udogodnień i systemów informatycznych takich jak:

 

 
Weryfikacja danych osoby dłużnika jest najważniejszym etapem postępowania egzekucyjnego z uwagi na konieczność wyeliminowania pomyłek co do jego osoby, czy też odnalezienia nowych adresów.
Jest niezbędną częścią funkcjonowania mojej kancelarii. Baza danych zawierająca informacje o właścicielach samochodów oraz o innych pojazdach mechanicznych.
 
Moja kancelaria posiada możliwość prowadzenia postępowania egzekucyjnego na podstawie elektronicznych tytułów wykonawczych. Wniosek można złożyć zarówno przez system elektroniczny jak też w tradycyjny, papierowy sposób.
System Elektronicznych Ksiąg Wieczystych zapewnia szybki dostęp do Centralnej Ewidencji Ksiąg Wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Dzięki temu możliwe jest sprawne ustalenie nieruchomości należących do dłużnika.
 
Dostęp do elektronicznych zapytań o majątek dłużnika, które znacząco skracają czas oczekiwania na odpowiedź wskazującą składniki majątku dłużnika.
System elektronicznych zapytań do zrzeszonych w nim banków, który pozwala mi na szybkie ustalenie rachunków bankowych dłużnika.
 
Elektroniczny dostęp do rejestru pozwala na kierowanie i odbieranie korespondencji drogą elektroniczną, ograniczając jednocześnie czas potrzebny na wymianę dokumentów.
Inne sposoby poszukiwania majątku dłużnika pozostają również w zakresie naszego działania. By pozyskać informację o ich realizacji zapraszamy do indywidualnego kontaktu.
 

 

Wszystkie powyższe systemy wpływają na skuteczność poszukiwania majątku dłużnika, co umożliwia zrealizowanie orzeczeń sądowych oraz wniosków wierzycieli.