LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

LICYTACJE

KM 1607/16
21-02-2019

udziału w wysokości 1/2 w gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste i budynku stanowiącym odrębną nieruchomość położonym w Warszawie przy ul. Pszenickiego 14. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, w zabudowie szeregowej z garażem w bryle budynku, o dwóch kondygnacjach nadziemnych z poddaszem użytkowym, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [WA2M/00139115/3] sWIĘCEJ...

KM 1260/17
26-02-2019

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2019r. o godz. 13:00 w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Krzysztofa Łuczyszyna, tj. pod adresem: 02-640 Warszawa, ul. Woronicza 31/79.WIĘCEJ...

KM 4436/16
28-02-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2019r. o godz. 11:00 w lokalu 02-736 Warszawa, Mozarta 3/1006 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z:WIĘCEJ...

KM 664/18
04-03-2019

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika: Aneta Szpaler-Zadrożny, położonego: 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 28/61, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00470736/4 z udziałem wynoszącym 929/251968 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku wWIĘCEJ...

KMP 175/16
04-03-2019

udziału w wysokości 1/2 w ograniczonym prawie rzeczowym - spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego: 02-767 Warszawa, ul. Łukowa 3/145, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej "SŁUŻEW NAD DOLINKĄ" (Adres spółdzielni: 02-736 Warszawa, ul.Mozarta 1) należącego do dłużnika Wojciech Ozga. Lokal o powierzchni użytkowej 48,10 m2, położony jest na 9 kondygnacji Budynku i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazieWIĘCEJ...

KM 654/18
04-03-2019

udziału nr 2 w wysokości 10/1070 w nieruchomości, tj. miejsca postojowego numer 62 w garażu wielostanowiskowym należącego do dłużnika: Aneta Szpaler-Zadrożny położonego: 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 28, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00466364/4. WIĘCEJ...

KM 1671/18
19-03-2019

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-03-2019r. o godz. 11:00 pod adresem: 02-785 Warszawa ul. Surowieckiego 10 odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc pierwsza licytacja ruchomości należących do dłużnika i składających się z: 1. Kiosk drewniany na terenie handlowym- możliwość dzierżawy terenu od SM "Jary" WIĘCEJ...

KM 5345/17
22-03-2019

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego: 02-875 Warszawa, ul. Puszczyka 18A/55, wpisanego w rejestrze Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej Jary, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [WA2M/00455519/6]. WIĘCEJ...