LICYTACJE
Tutaj znajdą Państwo wszystkie informacje o licytacjach prowadzonych przez moją kancelarię oraz będą Państwo mogli dopisać się do naszego newslettera.

ZOBACZ LICYTACJE

LICYTACJE

Km 2293/17
02-10-2018

Licytacja ruchomościWIĘCEJ...

Km 49/18
04-10-2018

Lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość należącego do dłużnika Sylwestra Rembelskiego położonego: 00-772 Warszawa, ul. Gierymskiego 19/3, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: [WA2M/00387501/9] wraz z udziałem w wysokości 18/1000 w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz prawie własności części budynku i urządzeń położonych na gruncie, niesłużącym wyłącznie do użytku wWIĘCEJ...

Km 1260/17
08-10-2018

Licytacja udziałów należących do dłużnika, tj. 95 udziałów w spółce ABC-MULTISERWIS Sp. z o.o. z siedzibą Rojków 37, 05-326 Poświętne, wpisanej do KRS pod nr 0000620696. WIĘCEJ...

Km 4436/16
09-10-2018

Licytacja ruchomościWIĘCEJ...

Km 4535/17
12-10-2018

Licytacja udziału nr 3 w wysokości 4/24 w nieruchomości położonej: 02-762 Warszawa, ul. Barcelońska 5/100. Lokal, o powierzchni użytkowej 31,00 m2 położony jest na 12 kondygnacji budynku i – według informacji z księgi wieczystej – składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. WIĘCEJ...

Km 178/18
25-10-2018

Lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego: 02-654 Warszawa, ul. Rajska 1/7 o powierzchni użytkowej 71,20 m2 – według informacji z księgi wieczystej – położony jest na 4 kondygnacji budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Do lokalu przynależy komórka lokatorska „D” o powierzchni 11,30 m2. Każdoczesnemu właścicielowi przysługuje prawo do wyłącznego korzystania z części nieruchomości wspólnej tj. balkon WIĘCEJ...

Km 3618/17
25-10-2018

Udział w wysokości 1/8 należącego do dłużnika Krzysztof Bieniek w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położonym: 02-520 Warszawa, ul. Wiśniowa 54/27, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [NKW: WA2M/00440022/7]. Lokal, o powierzchni użytkowej 47,57 m2 – według informacji z księgi wieczystej – położony jest na 3 kondygnacji budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpWIĘCEJ...

Km 5941/16
25-10-2018

Udział wynoszący 2/6 w gruncie oddanym w wieczyste użytkowanie, tj. działce o numerze ewidencyjnym 184 w obrębie 1-01-19, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Warszawie, Piłkarska 6, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze [WA2M/00193075/6]. Użytkownikiem wieczystym ww. udziału jest Grzegorz Królikowski. Użytkowanie wieczyste zostało ustanowione do dnia 05-05-2108r.WIĘCEJ...